baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

    На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС"129/2007) и члана 61. Статута општине Нова Црња ("Службени лист општине Нова Црња "број 9/2008), Општинско веће општине Нова Црња, на седници одржаној дана 12.06.2013. године доноси следеће закључке:

 

- Предлаже се СО Нова Црња да донесе Одлуку о измени и допуни просторног плана општине Нова Црња.

 - Предлаже се СО Нова Црња да донесе Одлуку о зоохигијенској служби на територији општине Нова Црња.

  - Предлаже се СО Нова Црња да донесе Одлуку о држању домаћих животиња на територији општине Нова Црња

 - Предлаже се СО Нова Црња да донесе Одлуку о регресирању превоза ученика и студената у међумесном путничком саобраћају који похађају наставу у Суботици.

- Општинско веће општине Нова Црња доноси Одлуку о расписивању Огласа за постављање Начелника општинске управе Нова Црња на период од 5 (пет) година.

- Доноси се Решење о измени Решења о образовању и именовању савета за безбедност саобраћаја општине Нова Црња.

 - Општинско веће општине Нова Црња прихвата измену Одлуке о висини трошкова сахрањивања социјално угрожених категорија становништва и Центру за социјални рад доставиће Одлуку о начину исплате за погребне трођкове социјално угроженој категорији становништва.

 - Предлаже се СО Нова Црња да донесе Одлуку о завршном буџету општине Нова Црња за 2013 годину.