baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

povelja

Povelja o povezivanju Opštine Nova Crnja i Opštine Zubin Potok svečano potpisana je na dan opštine Zubin Potok koji se poklapa sa Danom državnosti, u prisustvu visokih predstavnika obe lokalne samouprave, kao i prestvnika nekoliko lokalnih samouprava i ogranizacija sa teritorije Srbije. Povelja o povezivanju pomenutih opština podrazumeva saradnju na kulturnom, ekonomskom i političkom planu, a prvi korak ka realizaciji saradnje napravljen je za doček Sprkse nove godine kada su se ove dve opštine pobratimile.

Bővebben...

    Na osnovu člana 149. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11-ispravka i 93/12 i 124/12), Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o energetski zaštićenom kupcu („Službeni glasnik RS”, broj 27/2013), koja je stupila na snagu 23.03.2013. godine, a primenjuje se od 01.04.2013. godine, kojom se bliže propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, izvor i način obezbeđivanja sredstava za isporuku određenih količina električne energije ili prirodnog gasa pod posebnim uslovima i načinu vođenja evidencije energetski zaštićenih kupaca.

Bővebben...