baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

 - Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра у 2020. години - преузми

 1.Одлука о висини стопе пореза на имовину у 2019. години - преузми

 2.Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра у 2019. години - преузми

 3.Одлука о висини стопе пореза на имовину у 2018. години - преузми

 4.Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра у 2018. години - преузми

 5.Одлука о локалним комуналним таксама за 2019. годину - преузми

 6.Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за 2019. годину - преузми

 7.Образац ППИ-1 - преузми

 8.Образац ППИ-2 - преузми 

 9.Образац ПП ЛКТ - преузми 

10.Правилник о обрасцима пореских пријава - преузми 

11.Захтев за одлагање плаћања пореског дуга - преузми 

12.Захтев за прекњижавање - преузми 

13.Захтев за уверење - преузми 

14.Захтев за уверење-правна лица - преузми 

15.Захтев за отварање корисничког налога - преузми 

16.Захтев за отпис дуговања по основу застарелости - преузми