baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Председник општине Нова Црња

             Владимир Бракус

РепубликаСрбија
АутономнаПокрајинаВојводина
ОпштинаНова Црња
Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница у општини Нова Црња
Број: II-013-18/20-3-1
Дана: 25.10.2020.год.

На основу члана 23.став 1.и 3. Упутства за спровођење избора за чланове савета Месне заједнице Војвода Степа („Службени лист општине Нова Црња“, број 23/20), поводом избора за чланове савета Месне заједнице Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020. годину на седници одржаној 25.10.2020. године донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХМЕСТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛЕКСАНДРОВО, НОВА ЦРЊА, СРПСКА ЦРЊА И РАДОЈЕВО

 

Комплетан документ можете преузети овде

Документ о измени бирачког места у Радојеву можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
Председник општине
23218 Нова Црња
Ул. ЈНА 110
Број: I-400-17/20
Дана: 21.10.2020.
Н О В А Ц Р Њ А

 

ПОЗИВ СУГРАЂАНИМА ДА УЧЕСТВУЈУ У КРЕИРАЊУ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Овим путем позивамо суграђане да учествују у креирању буџета општине. У току је процес планирања буџета за период 2021. – 2023. године и овим путем Општинска управа општине Нова Црња жели да укључи становнике у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани јавним средствима, а који имају за циљ да живот у општини учине квалитетнијим и лепшим.

Све што треба да урадите је да попуните формулар (у прилогу текста) и да га у периоду од 22. октобра 2020. до 7. новембра 2020. године доставите на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или послати поштом на адресу Општина Нова Црња, са назнаком: Предлог за унапређење буџета, ул. ЈНА бр. 110, Нова Црња, као и непосредно на шалтер пријемне канцеларије у згради Општине Нова Црња.

Председник општине
Владимир Бракус
 

Форулар за попуњавање - преузми

Комплетан документ - преузми

Обавештење грађанима о увиду у бирачки списак

Поводом Избора за чланове Савета месних заједница Александрово, Нова Црња, Српска Црња и Радојево, расписаних за 15.11.2020.године, обавештавају се грађани да могу извршити увид у бирачки списак и тражити, упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку).

Закључење бирачког списка је 30. октобра 2020. године у 24,00 часова .

 

Обавештење грађанима о начину подношења предлога кандидата

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница у Општини Нова Црња, на седници одржаној дана 19.10.2020.године усвојила је документа за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Александрово, Српска Црња, Нова Црња и Радојево и прописала обрасце за подношење предлога кандидата.

Документа и обрасци су објављени у службеном листу Општине Нова Црња, број 23/2020.

Обрасци се могу преузети овде:

1.      Пријава кандидата за избор за члана Савета месне заједнице – Образац ЧСМЗ – 1/2020 - преузми

2.      Изјава о прихватању кандидатуре за члана Савета месне заједнице -  Образац ЧСМЗ- 1/А/2020 - преузми

3.      Овлашћење за подношење кандидатуре за члана Савета месне заједнице - Образац ЧСМЗ- 1/Б/2020 - преузми

4.      Списак бирача који подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице -Образац ЧСМЗ- 2/2020 - преузми

5.      Изјава бирача да подржава кандидатуру за члана Савета месне заједнице – Образац ЧСМЗ – 2/А/2020 - преузми

6.      Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице- Образац ЧСМЗ –3/2020 - преузми

7.      Гласачки листић – Образац ЧСМЗ – 4/2020 - преузми

8.      Контролни листић – Образац – 5/2020 - преузми

9.      Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборне комисије и бирачког одбора – Образац ЧСМЗ – 6/2020 - преузми

10.  Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор ЧСМЗ– Образац ЧСМЗ – 7/2020 - преузми

11.  Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и изборне комисије – Образац ЧСМЗ – 8/2020 - преузми

12.  Пријава домаћих и страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за ЧСМЗ – Образац ЧСМЗ – 9/2020 - преузми

13.  Записник о раду изборне комисије – Образац ЧСМЗ – 10/2020 - преузми

14.  Потврда – ЧСМЗ/П - преузми

15.  Прилог - преузми

16.  Одлука о утврђивању образаца - преузми

17.  Роковник за обављање изборних радњи - преузми

18.  Правилник о раду изборне комисије - преузми

19.  Упутство за спровођење избора - преузми

 

 

 

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“ бр. 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације општине Нова Црња на седници одржаној 16.10.2020. године, донео је следећу

Н А Р Е Д Б У

 


Комплетан документ можете преузети овде

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
-Скупштина општине-
БРОЈ:
ДАНА:
Н О В А   Ц Р Њ А

 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009 , 73/10 , 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16, 113/2017, 95/18, 31/19 и 72/19), и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др. Закон и 47/2018), и члана 41. Статута општине Нова Црња (Сл. лист Општине Нова Црња бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19) и Одлуке о буџету општине Нова Црња за 2020. годину („Службени лист Општине Нова Црња“ бр. 23/2019) и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2020. годину („Сл. лист Општине Нова Црња“ бр. 4/20) а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Нова Црња на седници одржаној дана  ___________ донела је

 

О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Нова Црња за 2020. годину

 

Комплетан документ можете преузети овде