baner1
baner2
baner3
baner4
jezero
zito
mostic
vojvoda stepa

Predsednik opštine Nova Crnja

 

             Vladimir Brakus

Poslednje vesti

 • JAVNE NABAVKE 2018

  (Opština) 2017-12-30 10:29:16

   JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR: 01/2018  Kancelarijski materijal  Datum objave: 24.01.2018. godine...

  Opširnije...

 • UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

  (Rubrike) 2017-05-17 17:45:16

  Opširnije...

 • JAVNE NABAVKE 2017 (2)

  (Opština) 2015-12-30 10:29:16

   JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BR: 13/2017  PREGOVARAČKI POSTUPAK  RADOVI - ADAPTACIJA KROVNOG...

  Opširnije...

Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09,81/09,64/10,23/11,121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US) i članova 60. -67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata ("Sl. glasnik RS", br. 31/2010, 69/2010, 16/2011), Odeljenje za privredu, Opštinske uprave Opštine Nova Crnja, OGLAŠAVA:

JAVNI UVID

U NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE NOVA CRNJA

I. JAVNI UVID obaviće se u zgradi Opštinske uprave Opštine Nova Crnja, ul. JNA, br. 110, sala 6, u periodu od 13.12.2013.god. do 13.01.2014.god., svakog radnog dana od 8-14 časova

 

II. Zainteresovana fizička i pravna lica mogu podneti primedbe na izloženi Nacrt Plana u toku trajanja javnog uvida, isključivo u pisanoj formi OPštinskoj upravi Opštine Nova Crnja, Odeljenju za privredu, poštom i lično preko pisarnice, najkasnije do 13.01.2014. god.

III. JAVNA PREZENTACIJA Nacrta izmena i dopuna Prostornog plana Opštine Nova Crnja će se održati 23.12.2013.god. u zgradi Opštinske uprave Opštine Nova Crnja, u ulici JNA br. 110, sala 6 u 10:00 časova.

IV. JAVNA SEDNICA Komisije za planove, na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom javnog uvida, biće održana 16.01.2014. god. sa početkom u 13 časova u zgradi Opštinske uprave OPštine Nova Crnja, ul. JNA 110, sala 6

Nаcrt - Pogledаjte

Tekstuаlni deo - Pogledаjte

Nаmenа - Pogledаjte

Infrаstrukturа - Pogledаjte

Zаštitа - Pogledаjte

Kаrtа sprovođenjа - Pogledаjte

Rаdojevo, plаn nаmene površinа - Pogledаjte